Moje vzdělání a praxe přehledně

VZDĚLÁNÍ

2016 – 2020Lektor- vedení výcvikové skupiny v akreditovaném Sebezkušenostním výcviku v integrativní psychoterapii (celkem odvedeno 240 h. skupinové psychoterapie, z toho 150 h. pod přímou supervizí a 84 h. supervizních skupinových setkání), Skálův Institut, Centrum Integrativní psychoterapie, Praha, vedoucí institutu : PhDr. Magdalena Frouzová
2009Funkční specializace v psychoterapii, IPVZ, Praha
2005 – 2009Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii, Skálův institut, Praha
2005 – 2008Specializační příprava pro výkon práce ve zdravotnictví v oboru klinická psychologie, Atestace z klinické psychologie 06/2008, IPVZ, Praha
1999 – 2004Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, Trnava, Slovenská republika

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2021 – dnesNestátní zdravotnické zařízení, provozovatel Mgr. Eva Kavanová (Bulovka Medical and Business Centre, Chlumčanského 497/5, Praha 8 Libeň) -klinický psycholog, psychoterapeut (individuální systematická psychoterapie, psychodiagnostika)
2020 – 2021Zdravotnické zařízení Modrý dům, klinicko-psychologická ordinace
2018 – 2020Terapeutické centrum Satalice- soukromá klinicko-psychologická ordinace, Praha
2004 – 2019Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 1.12.2004- 31.5.2018 -práce na různých odděleních nemocnice (zejména oddělení pro léčbu závislostí) 1.8.2018 do 31.12.2019 -Centrum duševního zdraví Praha 9
2018 – 2021Liga otevřených mužů- lektor
2016 – dnesSkálův Institut, Centrum Integrativní psychoterapie, Praha- lektor
2014 – 2020Psychiatrická ordinace MUDr. Renaty Kratochvílové, Praha,-klinický psycholog, psychoterapeut
2017Spolupráce při natáčení filmu „Úsměvy smutných mužů“- odborný konzultant, lektor
2014 – 2017Bílý kruh bezpečí, Praha -psychosociální poradce, dobrovolník (vedení poradenských konzultací se zaměřením na oběti kriminality a domácího násilí)
2012 – 2013Ordinace klinické psychologie, Příbram -klinický psycholog
2007 – 2013Institut pro výzkum rodiny, Praha -psycholog, poradce
2005Sdružení Linka Bezpečí, Praha (konzultant)

ODBORNÉ KURZY A VÝCVIKY

2021Výcvik integrované párové terapie a partnerského poradenství, aktuálně započatý, Mgr. et Mgr. Pavel Rataj, Mgr. Jan Vojtko, Institut párové terapie
2021Kurz traumaterapie, aktuálně započatý: PhDr. David Svoboda, Mgr. Júlie Lipská, Alívio a SLEA, Praha
2021Psychologie potratu a postabortivní syndrom (9hodin): Mgr. Jana Kučerová, Pod Krovy, Praha
2021Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami, Cope/Karty s příběhy/Moře emocí/ Mythos (8 hodin), online: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD
2021Online webináře na téma „Jak na emoce“, „Rozvody a rozchody“ (celkem 20 hodin), Mgr. et Mgr. Pavel Rataj, Mgr. Jan Vojtko
2016 – 2020Skálův Institut, Centrum Integrativní psychoterapie, Praha Lektor- vedení výcvikové skupiny v akreditovaném Sebezkušenostním výcviku v integrativní psychoterapii (celkem odvedeno 240 h. skupinové psychoterapie, z toho 150 h. pod přímou supervizí a 84 h. supervizních skupinových setkání), vedoucí institutu : PhDr. Magdalena Frouzová
2020Práce s traumatizovaným klientem (48 hodin), Remedium, PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Ilona Peňásová
2020KBT s prvky schematerapie (12 hodin), Institut schematerapie, MUDr. Beata Pašková, Mgr. Stanislava Šaffová
2019 – 2021Výcvik v individuální schematerapii (46,5 hodiny), Institut schematerapie MUDr. Beata Pašková, Joan Farrel, Ph.D, Ida Shaw, MA
2019Výcvik ve zvládání vzteku projevovaného původci domácího násilí (40 hodin), PhDr. David Čáp, Mgr. Evžen Nový, Liga otevřených mužů
2019Zvládání agrese (16 hodin), Daniel Kaucký, DiS, PhDr. Michal Horák, Fokus Praha
2019Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích (16 hodin), Mgr. Terza Berková, Bc. Petr Krása, Fokus Praha
2019Základní krizová intervence (56 hodin), REMEDIUM Praha
2019Metody KBT (9hodin), Mgr. Roman Pešek, Psychosomatická klinika Praha
2019Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví (16 hodin), MUDr. Jan Pfeiffer, Fokus Praha
2018Case management (16 hodin), MUDr. Jan Stuchlík, Fokus Praha
2018Úvod do recovary (16 hodin) Martin Fojtíček, Fokus Praha
2017Model CARe (16 hodin) Mgr. Jana Pluhaříková
2017Výcvik v motivačních rozhovorech (60hodin), PhDr. Jan Soukup, PhD.
2017Kurz osobního rozvoje „Tančící masky“ (13 hodin), M.A. Carlos Sepúlveda, Mgr. MgA. Helena Bezděková
2017Rodinná terapie poruch příjmu potravy (18 hodin), Lirtaps, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková
2016Tematicko Apercepční Test v klinické psychologii (32 hodin), PNB, Praha, PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Tereza Soukupová, PhD.
2015Úvod do práce s traumatizovanými klienty (8 hodin), Déčko Liberec
2015Znásilnění-základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva (8 hodin), Persefona, Brno
2015Kurz osobního rozvoje „Management osobní bezpečnosti“ (16hodin), Krav Maga, Praha
2015Výcvik v internetovém poradenství (25 hodin), Modrá linka, Brno
2015Autoestima flamenca a duševní zdraví (7hodin), M.A. Carlos Sepúlveda, Mgr. MgA. Helena Bezděková
2015Kurz osobního rozvoje „Flamencová intuice“ (13 hodin), M.A. Carlos Sepúlveda, Mgr. MgA. Helena Bezděková
2014Interní výcvik Bílého kruhu bezpečí (36 hodin), Bílý kruh bezpečí, Praha
2014Kurz osobního rozvoje „Bulerias hravě“ (13hodin), M.A. Carlos Sepúlveda, Mgr. MgA. Helena Bezděková
2012Kurz osobnostního rozvoje „Do práce bez obav!“, Evropská kontaktní skupina, Praha
2006 – 2007Certifikovaný kurz „Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2)“, IPVZ, Praha
2006 – 2007Certifikovaný kurz „Základní školící kurz Rorschach (ROR)“, Hogrefe-Testcentrum, Praha
2005Iniciální výcvik telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících, Sdružení Linka bezpečí, Praha
2005 – dnes -účast na Klinicko-psychologických dnech (ČMPS) -účast na odborných konferencích, kurzech pořádaných IPVZ -přímá i nepřímá supervize