Individuální poradenství a psychoterapie (osobně/online):50minut / 900,-
Poradenství pro páry (osobně)50minut / 900,- *
Krizová intervence (osobně/online):50minut / 900,-
Lektorování:cena je individuálně domlouvaná dle konkrétní zakázky

Platbu je možné uhradit v hotovosti na místě, nebo bankovním převodem před plánovanou konzultací (připsání platby na účet nejpozději 24 hodin předem)

Č.ú. 000000-1674754153/0800

Termín konzultace je závazný, v případě nedostavení se na konzultaci, nebo v případě omluvy později než 48 hodin před konzultací, klient sezení hradí v plné výši (i v případě konzultací online).

* Párové poradenství nabízím v ceně práce s individuálním klientem, aktuálně jsem v procesu specializačního vzdělávání v párové psychoterapii, práci s páry pravidelně superviduji.