Působím také jako lektorka v organizaci Liga otevřených mužů, kde lektoruji workshop „Agrese je OK“, workshop je určený pro rodiče, učitele a vychovatele a věnuje se problematice agrese a násilného chování u dětí i pečovatelů. V případě zájmu je možné přihlásit se přes webové stránky Ligy otevřených mužů .

www.ilom.cz

Jako lektorka spolupracuji také s PhDr. Janem Soukupem, podílím se na přípravě seminářů a workshopů na téma „Motivační rozhovory“.

www.motivacnirozhovory.cz

V rámci Centra integrativní psychoterapie v Praze (PhDr. Magdaléna Frouzová) vedu výcvikovou terapeutickou skupinu.

www.psychoterapie.info

www.skaluvinstitut.cz