Zaměřuji se zejména na tato témata:

 • vztahové problémy (v rodině, v partnerství, v širší sociální síti-přátelé, pracovní vztahy)
 • úzkostně-depresivní symptomatika ( nejrůznější strachy a obavy, panické ataky, ztráta schopnosti radovat se a užívat si život obvyklým způsobem, ztráta energie, ztráta smyslu života..)
 • nízké sebevědomí, nízká sebeúcta, nepřátelský postoj ke svému tělu
 • závislostní problematika (potíže s pitím alkoholu, online závislosti, gemblerství, workoholismus..)
 • zvládání stresu a náročných životních událostí (dlouhodobé přetížení, syndrom vyhoření, ztráta blízké osoby, vážná nemoc, nehody, znásilnění..)
 • komunikační obtíže (potíže s vyjadřováním vlastních potřeb a očekávání, nastavování hranic ve vztahu k druhým lidem, konfliktní situace..)
 • otázky změny (například nevhodných návyků..) –motivační rozhovory
 • téma vzteku, základní principy „anger managementu“

Psychoterapeutická konzultace standardně trvá 50 minut, je možné se domluvit i na jiném, delším časovém úseku, dle vašich možností nebo s ohledem na probíranou problematiku

 • Při prvním setkání si domluvíme základní cíle a pravidla společného setkávání.
 • Obvyklá frekvence setkání zejména na začátku spolupráce je 1x za týden, postupně je možné přejít do formátu 1x za 2-3 týdny dle charakteru obtíží.
 • Konzultace probíhá v rámci osobního setkání (face to face), distančně přes skype nebo telefon.

Ve své psychoterapeutické práci pracuji integrativně, s respektem k individualitě a jedinečnosti každého člověka. Vycházím přitom z psychodynamických přístupů, kladu důraz na teorii vazby mezi dítětem a primárním pečovatelem, to, jak byly u dítěte naplňované základní psychologické potřeby, jaké člověk vytvořil jádrová přesvědčení nebo schémata (to znamená jak nahlíží na sebe, na druhé a na svět kolem sebe). Využívám prvky kognitivně-behaviorální psychoterapie, imaginace, relaxace, arteterapie, schematerapie a dalších přístupů a směrů.

V průběhu psychoterapeutické práce se může stát, že budete zažívat i nepříjemné stavy, objevíte zapomenuté vzpomínky a prožitky, budete možná pochybovat, zda jdete “správným směrem”. I v těchto chvílích vás budu provázet a podporovat k tomu, aby bylo možné se posunout v psychoterapii dál.

Samozřejmostí je diskrétnost a mlčenlivost.