Zaměřuji se zejména na tato témata:

 • vztahové problémy (v rodině, v partnerství, v širší sociální síti-přátelé, pracovní vztahy)
 • úzkostně-depresivní symptomatika ( nejrůznější strachy a obavy, panické ataky, ztráta schopnosti radovat se a užívat si život obvyklým způsobem, ztráta energie, ztráta smyslu života..)
 • nízké sebevědomí, nízká sebeúcta, nepřátelský postoj ke svému tělu
 • závislostní problematika (potíže s pitím alkoholu, online závislosti, gemblerství, workoholismus..)
 • zvládání stresu a náročných životních událostí (dlouhodobé přetížení, syndrom vyhoření, ztráta blízké osoby, vážná nemoc, nehody, znásilnění..)
 • komunikační obtíže (potíže s vyjadřováním vlastních potřeb a očekávání, nastavování hranic ve vztahu k druhým lidem, konfliktní situace..)
 • otázky změny (například nevhodných návyků..) –motivační rozhovory
 • téma vzteku, základní principy „anger managementu“
 • krizová intervence

Psychoterapeutická konzultace standardně trvá 50/60 minut

 • Při prvním setkání si domluvíme základní cíle a pravidla společného setkávání.
 • Obvyklá frekvence setkání zejména na začátku spolupráce je 1x za týden, postupně je možné přejít do formátu 1x za 2-3 týdny dle charakteru obtíží.
 • Konzultace probíhá v rámci osobního setkání

Ve své psychoterapeutické práci pracuji integrativně, s respektem k individualitě a jedinečnosti každého člověka. Vycházím přitom z psychodynamických přístupů, kladu důraz na teorii vazby mezi dítětem a primárním pečovatelem, to, jak byly u dítěte naplňované základní psychologické potřeby, jaké člověk vytvořil jádrová přesvědčení nebo schémata (to znamená jak nahlíží na sebe, na druhé a na svět kolem sebe). Využívám prvky kognitivně-behaviorální psychoterapie, imaginace, relaxace, arteterapie, schematerapie a dalších přístupů a směrů.

V průběhu psychoterapeutické práce se může stát, že budete zažívat i nepříjemné stavy, objevíte zapomenuté vzpomínky a prožitky, budete možná pochybovat, zda jdete “správným směrem”. I v těchto chvílích vás budu provázet a podporovat k tomu, aby bylo možné se posunout v psychoterapii dál.

Samozřejmostí je diskrétnost a mlčenlivost.

Ordinační hodiny

Pondělí9:00 – 12:0013:00-16:00
Úterý7:00 – 12:0013:00-15:00
Středa7:00 – 12:0016:00-20:00
Čtvrtek7:00 – 12:00
Pátek9:00 – 12:00

Platební podmínky

Ordinace je smluvním partnerem VZP, OZP, ZP MV ČR, ČPZP, ZP Škoda. Pojištěnci těchto zdravotních pojišťoven mají péči plně hrazenou ze zdravotního pojištění.

Pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven si péči plně hradí. Cena za standardní 50 minutové sezení je 1200,- Kč.

Další informace ohledně plateb viz ceník.

Kontakty

Kontaktní informace najdete na stránce Kontakty.