Párové a manželské poradenství je specializačním oborem psychologie, který představuje aplikaci psychologických postupů na práci s problémy mezilidských vztahů. Zaměřuje se na opakované/zaběhlé interakce obou partnerů, přičemž zohledňuje jejich individuální historii a prožívání.

Kdy partneři/manželé obvykle pomoc vyhledají?

 • když mají potíže v intimitě
 • potýkají se se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 • potýkají se s nevěrou
 • u jednoho z partnerů se rozvine závažné duševní nebo somatické onemocnění (deprese, úzkost, rakovina, atp.)
 • řeší otázku neplodnosti
 • když je pro ně těžké se domluvit na důležitých otázkách jejich soužití (rozhodnutí o sňatku, založení rodiny, přestěhování se kvůli kariéře)
 • když naráží na problémy v komunikaci nebo jsou ve vztahu celkově nespokojení

V rámci práce s páry nabízím:

 • možnost zorientovat se v aktuální situaci- co se to mezi námi děje?
 • pojmenovat konkrétní opakující se vzorce chování a reagování, které vedou k oddálení (k narušení emočního pouta) ve vztahu a častým konfliktům- analýza vztahového systému
 • v bezpečném terapeutickém prostředí se rozvíjet ve schopnosti vyjadřovat emoce a potřeby, které se za problematickými vzorci chování skrývají
 • identifikovat typické komunikační schémata, porozumět jejich významu, pracovat na funkčnějších komunikačních strategiích
 • objevování a pojmenovávání silných stránek vztahu
 • podporu v náročné životní situaci, kterou partnerská krize bezpochyby je jak pro partnery samotné, tak pro širší rodinný systém
 • podporu v sebepoznání a osobním rozvoji

          „Láska je ve skutečnosti vrcholem evoluce, nejmocnějším mechanismem přežití lidského druhu. Ne proto, že díky ní utváříme páry a rozmnožujeme se. Páry zvládáme tvořit i bez lásky! ale proto, že nás láska pohání k utváření citových pout s lidmi, kteří nám poskytují bezpečné útočiště před nástrahami života. Láska je naše opevnění, které má za úkol nás citově chránit, zatímco se vyrovnáváme s životními úspěchy a nezdary. Toto úsilí se emočně vázat-najít někoho, ke komu se můžeme obrátit a říct mu: „Drž mě pevně“- je uloženo v našich genech a našich tělech. Pro život, zdraví a štěstí je stejně důležité jako potřeba potravy, bezpečí a sexu. Potřebujeme být emočně vázáni, abychom byli tělesně a duševně zdraví, abychom přežili.“

             Sue Johnson

Platební podmínky

Práci s páry nelze vykazovat jako zdravotní péči. Klienti všech zdravotních pojišťoven péči plně hradí viz ceník.

Kontakty

viz kontakty