• Představuje obvykle jednorázový nebo krátkodobý kontakt v období, kdy se potýkáte se závažnou krizí, kdy něco náhle vstoupilo do vašeho života, něco, na co nebylo možné se předem připravit a s čím si sami nedokážete poradit.
  • Krizová intervence tak nabízí
    • bezpečný prostor pro vyjádření-ventilaci prožívaných emocí, jejich normalizaci a stabilizaci
    • pojmenování a posílení všech vnitřních a vnějších „zdrojů“
    • informace, doporučení nebo nasměrování k dalšímu vhodnému postupu (nakontaktování na další pracoviště, případně odborníky..)
    • vypracování konkrétního krátkodobého plánu

I tady platí nutnost domluvit si konzultaci předem, standardní délka jedné konzultace je 50 minut (v případě potřeby je možné domluvit si konzultaci i delší).

Pokud jste se octli v akutní krizi, která vyžaduje okamžitou pomoc a podporu, je možné kontaktovat některou z bezplatných krizových linek, nebo navštívit Krizové centrum. Neváhejte zavolat, vždycky je lepší nebýt v těžké situaci sám!!

Zde uvádím několik kontaktů:

Linka důvěry CKI Bohnice  284016123 (nonstop, zdarma)

Linka první psychické pomoci 116123 (nonstop zdarma)

Linka psychopomoci 224214214 (po-pá 9-17)

Linka pro rodinu a školu 116000 (nonstop zdarma)

Pražská linka důvěry 222 58 697 (nonstop)

Bílý kruh bezpečí  116006 (nonstop linka pro oběti domácího násilí a kriminality)

Krizové centrum Psychiatrická nemocnice Bohnice

Krizové centrum RIAPS