Psychoterapia I viavital.sk

14.07.16 / Psychoterapie / Autor: / Comments: (0)
Tagy: ,

Original article Psychoterapia Duševné zdravie ovplyvňuje všetky aspekty nášho bytia, či už ide o pocity, myslenie, názory, alebo aj také oblasti, ako je partnerský, rodinný a sexuálny život, či pracovné vzťahy. Pri narušení duševného zdravia je jednou z overených ciest nápravy psychoterapia. Pomoc na všetkých úrovniach duše Psychoterapia je liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami, ktoré prináša žiaduce zmeny […]