PsychoServis – Psychologická poradňa PhDr. Libuša Ščerbová

27.08.16 / Psychoterapie / Autor: / Comments: (0)
Tagy: , , , , ,

Original article Štúdium: 1980 – 1984: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, odbor psychológia. 1992 – 1993: Postgraduálne štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave,4-semestrálne v odbore poradenstvo pre jednotlivca, pár a rodinu. 1994 – 1997: Psychoterapeutický výcvik Psychoterapia zameraná na klienta podľaC. Rogersa ukončený medzinárodným certifikátom v danom obore psychoterapie. Mnoho ďalších krátkodobých výcvikov v […]