Autonomní učení a cizojazyčný výuka. Pedagogická …

20.07.12 / Psychoterapie / Autor: / Comments: (0)
Tagy: , , , ,

Information from University Press Price: Not for sale Publisher within MU: Faculty of Education Příspěvek blíží vysvětlit pojem autonomní učení z hlediska osvojování cizího jazyka, prezentuje filozofická, psychologická, pedagogická a lingvodidaktická východiska v historizujícím nástinu. The article presents autonomy in foreign language acquisition, Theoretical sources from the point of view of philosophy, psychology, education science […]

2-UXX-121 – Pedagogická diagnostika a akční výzkum

17.01.12 / Psychoterapie / Autor: / Comments: (0)
Tagy: , , , ,

DVOŘÁKOVÁ, M.: Pedagogicko-psychologická diagnostika I. České Budějovice: JU, 1995, 2.vyd.2000. DVOŘÁKOVÁ, M.: … Praha: Karolinum, 2002. Bing: psycholožka praze language: cz