Katarzyna Kaniuk – Psycholog, psychoterapeuta dorosłych …

13.09.13 / Psychoterapie / Autor: / Comments: (0)
Tagy: , , , ,

prosimo nasz pacjentów, by swoje Doświadczenie, cierpienie , myśli, FANTAZJA, ukryjte pragnienia i impulsy wyrazili slow. W té przestrzeni słowno-uczuciowej poruszamy się razem z nimi i próbujemy ją zrozumieć. Agnieszka Leżnicka-Łoś read moře [1] W psychoterapii dziecka, jak w każdé inné, początek określa diagnoza. Pomoc terapeutyczna zmierza do uwolnienia dziecka od cierpienia oraz wsparcia w […]