ČMPS – O nás

12.10.15 / Psychoterapie / Autor: / Comments: (0)
Tagy: ,

Original article Českomoravská psychologická společnost – ČMPS je dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky registrované jako spolek se sídlem v Praze. Koordinačním orgánem jsou volení členové rady[1]. ČMPS podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů […]