Psychoterapia Kwartalnik SNP PTP – 1(168)

10.07.16 / Psychoterapie / Autor: / Comments: (0)
Tagy: , ,

Original article ARCHIWUM:   Index Copernicus 4,61liczba punktów MNiSW 5 pkt Spis treści Psychoterapia 1 (168) 2014strony: 5–16 Mariusz Ślosarczyk Przerwanie terapii jako cena utrzymania pozycji terapeutycznej. Opis przypadku pacjentki z osobowością zależną[1]The break-in of psychotherapy as a cost of maintenance of the therapeutic position. Patient with dependent personality disorder — a case reportStreszczenieAutor zachęca […]