Psychoterapia, psychoterapeuta dorosłych, dzieci i …

10.08.16 / Psychoterapie / Author:
Tags: , , ,

Original article

Bądź cierpisz z powodu:

  • zaburzeń lękowych takich jak napady paniki, agorafobia, fobie specyficzne, lęk o zdrowie, zespół stresu pourazowego, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie społeczne,
  • zaburzeń nastroju takich jak depresja, depresja nawracająca, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, dystymia,
  • zaburzeń odżywiania takich jak bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się,
  • zaburzeń osobowości,

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie problemu i możliwych działań zmierzających do jego rozwiązania. Zazwyczaj to od jednego do kilku spotkań, często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA to jeden z czołowych nurtów w psychoterapii, oparty na współpracy terapeuty i pacjenta, nastawiony na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów. Opiera się na założeniu, że to jak się czujemy i zachowujemy ma bezpośredni związek z tym co myślimy i jak interpretujemy konkretne sytuacje. Ważne jest także jak postrzegamy samych siebie, innych i świat, bo te przekonania stoją u podstaw myślenia. Praca terapeutyczna polega najpierw na zrozumieniu swojego funkcjonowania, a następnie na zmianie przekonań i zachowania, a przez to poprawę jakości życia.

TERAPIA SCHEMATU wykracza poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej i kładzie znacznie większy nacisk na zgłębienie przyczyn problemów psychologicznych pacjenta sięgających dzieciństwa i okresu dojrzewania. Celem terapii schematu jest pomoc pacjentom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb emocjonalnych. Dzieje się to w oparciu o relację terapeutyczną i techniki doświadczeniowe takie jak praca z pustym krzesłem, współczujące wyobrażenia, wizualizacja bezpiecznego miejsca, odgrywanie ról, wizualizacja sposobów radzenia sobie, dialogi wyobrażeniowe i wyobrażeniowa zmiana wczesnych wspomnień oraz pisanie terapeutycznych listów do siebie i innych.

Bing: psychoterapia

Comments: 0

Leave a Reply

« | »