PSYCHOTERAPIA – KATOWICE – facebook.com

15.05.16 / Psychoterapie / Author:
Tags: , ,

Original article

DR N. HUM. IGOR PIETKIEWICZ

pracownik naukowo-dydaktyczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SNP PTP,

tel. 602 648 713

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktoranckie w Instytucie Psychologii Religii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kursy psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej i na Klinice Psychiatrii CM UJ. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem-aplikantem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada również certyfikat European Association for Psychotherapy. Aktualnie pracuje terapeutycznie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu, gdzie zajmuje się psychoterapią grupową pacjentów z zaburzeniami osobowości oraz prowadzi prywatną praktykę.

Ponadto, angażuje się w pracę naukową w obszarze antropologii medycznej, etnomedycyny, psychologii kulturowej oraz psychotanatologii. Jest adiunktem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i prowadzi zajęcia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem książki pt. „Culture, Religion, and Ethnomedicine“ (www.cultureandmedicine.com[1]).

Specjalizuje się w psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Posiada bogate doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z pacjentami cierpiącymi na przewlekłe choroby somatyczne, posiadających objawy nerwicowo-depresyjne oraz trudności w kontaktach z innymi.Udziela również pomocy terapeutycznej w języku angielskim.

DR N. MED. RADOSŁAW TOMALSKI

specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SNP PTP,

tel. 608 571 843

LEK. MED. ANDRZEJ KŁODA

specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SNP PTP

MGR MARIOLA PILAWA

psycholog, psychoterapeuta w trakcie kształcenia do certyfikatu

tel. 602-822-994, www.psycholog-pilawa.pl[2]

MGR EDYTA ŻYCIŃSKA

psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SNP PTP,

tel.604 771 426

References

  1. ^ www.cultureandmedicine.com (l.facebook.com)
  2. ^ www.psycholog-pilawa.pl (l.facebook.com)

Bing: psychoterapia

Comments: 0

Leave a Reply

« | »