PsychoServis – Psychologická poradňa PhDr. Libuša Ščerbová

27.08.16 / Psychoterapie / Author:
Tags: , , , , ,

Original article

Štúdium:

foto_ls.jpg, 35kB

1980 – 1984: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, odbor psychológia.

1992 – 1993: Postgraduálne štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave,
4-semestrálne v odbore poradenstvo pre jednotlivca, pár a rodinu.

1994 – 1997: Psychoterapeutický výcvik Psychoterapia zameraná na klienta podľa
C. Rogersa ukončený medzinárodným certifikátom v danom obore psychoterapie.

Mnoho ďalších krátkodobých výcvikov v rôznych oblastiach psychológie.

Doterajšia prax:

1984 – 1990: Psychiatrická ambulancia Vranov nad Topľou, pracovné zaradenie: klinická psychologička, od roku 1990. Okresná manželská a predmanželská poradňa Vranov nad Topľou, pracovné zaradenie – vedúca poradne, neskôr OMaPP po reorganizácii štátnej správy činnosť poradne pokračovala pod názvom Centrum poradensko-psychologických služieb územné pracovisko Vranov nad Topľou, prac. zaradenie: vedúca územného pracoviska, v roku 2005 v rámci ďalšej zmeny štátnej správy prešla daná agenda pod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Od roku 2009 pracujem samostatne.

Odborné inštitúcie: Slovenská komora psychológov – registrovaný člen

Bing: psychoterapia (source)

Comments: 0

Leave a Reply

« | »