Psychologická pitva a její vyu?? Ití ve vy?? Etrovaní Ť eurogun

03.02.13 / Psychoterapie / Author:
Tags: , , , , ,

Psychologická pitva a její využití ve vyšetřování [1]

 Autopsy

Psychologická pitva se odlišuje od kriminálního profilování ve dvou podstatných aspektech:

1) Při psychologické pitvě se osobnostní profil osoby vytváří na základě ohledání mrtvého těla, tak z dostupných informací rodinných příslušníků a jiných blízkých osob, které mrtvého znali a byli s ním krátce před smrtí.

2) Identita mrtvé osoby je na rozdíl od kriminálního profilu, při psychologické pitvě známá hned ze začátku.

Psychologická pitva se využívá zejména v souvislosti s objasňováním nejasné příčiny smrti. Smrtí se rozumí nezvratná zástava všech životních funkcí organismu. Metoda psychologické pitvy byla poprvé použita v roce 1958 skupinou forenzních patologů z centra pro prevenci vražd z Los Angeles, v souvislosti s objasňováním série několika záhadných úmrtí. Pojem „způsob úmrtí“ v sobě zahrnuje zvláštní okolnosti, za kterých k úmrtí došlo. Psychologická pitva se využívala av současnosti využívá v americké armádě v souvislosti s analýzou nejasných okolností úmrtí vojáků.

Existuje 6 nejčastějších příčin smrti:

a) přirozená smrt (exitus letální)

b) smrt následkem nešťastné náhody (vis maior)

c) smrt, jako následek spáchání sebevraždy (suicídium)

d) smrt následkem usmrcení

e) smrt porážkou

f) smrt z nezjištěných příčin

Psychologická pitva se realizuje z toho důvodu, aby se zjistilo, co se odehrávalo v mysli osoby krátce předtím, než nastala smrt. Zjišťuje se např.. jaké bylo emocionální rozpoložení osoby krátce před smrtí. Dále se zjišťuje na co krátce před smrtí osoba myslela, co ji rozrušilo. To vše pomůže vyšetřování nasměrovat k ustálení okolností, které úmrtí předcházely, jakož i okolností, za jakých k úmrtí došlo. Uvedená zjištění jsou významné zejména v souvislosti s posuzováním případů, při kterých bylo vyloučeno cizí zavinění.

Následující příklad uvádí informace, ze kterých se při realizaci psychologické pitvy vychází:

„38 letého muže, o kterém se předpokládalo že se utopil, se nakonec podařilo najít a vytáhnout z jezera nedaleko Bratislavy. Muž byl naposledy navětření v úterý kolem 17 hod. v místní restauraci v blízkosti jezera. Svědci potvrdili, že muž z restaurace odcházel krátce před 22 hodinou. Mnozí svědci potvrdili, že při tom, jak odcházel si všimli, jak nahlas as hněvem telefonuje. Bylo videteľné, že byl rozrušený … (vyjádřil se jeden ze svědků) „.

Při realizaci psychologické pitvy si klademe otázku:

„Jednalo se v případě nalezeného utonulého 38 letého muže (příklad výše) o vraždu, nebo o nešťastnou náhodu?“ Pomocí psychologické pitvy se pokusíme vytvořit situaci toho, co se mohlo stát. Co se odehrávalo v mysli muže, když telefonoval, jak se cítil a na co právě myslel? Jak se cítil muž krátce před smrtí – byl depresivní, úzkostný a pod.? To jsou otázky, na které je třeba odpovědět, aby byly zjištěny možné příčiny úmrtí utonulého muže.

Psychologická pitva skládá z rozhovorů se všemi osobami, které muže znali nejen krátce před smrtí ale delší dobu např. rodina, přátelé, spolupracovníci a pod. Dále jsou analyzovány osobní dokumenty mrtvé jako např.. poznámkové diáře, listy, jiné písemnosti soukromé povahy, které se objeví.

zdroj: Kubík, O. Investigativní psychologie, Eurokódex: Bratislava, 2012

psycholožka – Google Blog Search

Comments: 0

Leave a Reply

« | »