Psycholog: brake pomocy psychologicznej dla młodych matek – Onet.pl

15.07.12 / Psychoterapie / Author:
Tags: , , , , , ,

– Macierzyństwo mě Koszty, ale mě również zyski. Te zyski pokrywają zwykle Koszty i jeszcze coś zostaje. Ale ne zawsze tak jest. Czasem bezradność jest tak Wielka, że ​​zwraca się przeciwko temu, kdo já powoduje, czyli Dziecka – podkreśliła Jodko w rozmowie z PAP.

– W psychologii mówimy o cyklu Zycie – oznacza to, že různé wydarzenia życiowe powinny następować po sobí, w określonych momentech. Jeden wydarzenia przygotowują nas na koleji, pozwalają nam sběrací doświadczenia i umiejętności. Macierzyństwo, rodzicielstwo to takoví wydarzenia, które powinny nas spotkać wtedy, Gdy mámy ke temu odpowiednie kompetencje, Gdy zgromadziliśmy już wystarczające doświadczenie – powiedziała PAP.

Podkreśliła, że ​​przyszła matka powinna czuć, że jest Kochan, być pewna swoich kompetencji pozwalających na zajmowanie się Dziecka, musi czuć, że mě wsparcie w otoczeniu, które wierzy, że może te role dobrze wypełniać. Gdy jeden z těch trzech warunków ne występuje, może czuć się nieprzygotowana do macierzyństwa. Jeśli mimo to kobieta zdecyduje się mě macierzyństwo, dziecko może ne dostačuje týlu milosci, ile potrzebuje, matka może natomiast zaszczepić w nim poczucie léků i niepewności.

Jak dodala, bádání pokazują, že takoví matky rzadziej patrzą na dzieci, np. podczas karmienia – a kontakt wzrokowy w pierwszy hnětací Zycie jest bardzo ważny; rzadziej je przytulają. Ponieważ często czują się bezradně, a bezradność prowadzi do gniewu, to Gorze ryze sobí z gniewem, np. Kiedy dziecko płacze i není možné go uspokoić.

Zwróciła Uwagi, że rodzicielstwo jest zadání, které przekracza możliwości jedné osoby – to prace 24 godzin na době i Jeśli matka ne mě zastępstwa, ne może odpocząć, trudno její sobí z tim poradzić.

Její zdání ojciec ne powinien w taki sytuacji „uciekać z domu“, a często mężczyźni po urození się Dziecka rzucają się w wir pracy, tłumacząc, że muszą zarabiać na rodzinę i matka zostaje sama. – To na pewno ne pomaga její poradzić sobí z nowa sytuacją – dodala.

Podkreśliła, że ​​Gdy rodzi się dziecko, powinniśmy tworzyć własną rodzinę, z własnymi zasadami, Dlatego wart bronić się przed przesadną interwencji rodzinna z zewnątrz, nawet Jeśli jest to interwencji osób bardziej doświadczonych. Wskazała, że ​​może być to Trudie zwłaszcza dla osób z „drugiej strony rodzinie“, np. w relacji synowa – teściowa.

Zwróciła Uwagi, że w Polsce wciąż żywy jest mit ideální matkou, a taková, která sobí z czymś ne ryze, uważa się za zla. – Taková, která rodzi przez cesarskie CIEC, ne keři Dziecka Piers, ne spędza z nim pierwszy trzech lat Zycie, tylko Posy do żłobka, uznawana jest za niepełnowartościową. A tak naprawdę w normálních Okolicznosciach býčí ta „pełnowartościową matky“ jest niemożliwe – zaznaczyła.

Její zdání brake wsparcia psychologicznego dla młodych rodziców. Pediatra, położnej środowiskowa świadczą důrazný pomoc, ale dotyczącą stanu zdrowia, właściwe pielęgnacji. – Ne uczymy lekarzy ani pielęgniarek trosky o Zdrowie psychiczne pacjenta. Tak naprawdę, ne wiedziałabym, dokąd wysłać taková kobiety, které odnajduje się w macierzyństwie i szuka pomocy – powiedziała Jodko.

(JS)

Comments: 0

Leave a Reply

« | »