O psychoterapii

28.02.11 / Author:

Psychoterapie (z řeckého Ψυχή psychika = duše a therapein = léčba) je sbírka různých technik pro léčení nebo pomoc při léčbě různých onemocnění a psychických problémů. Společným rysem všech těchto technik je interpersonální kontakt, na rozdíl od ryze lékařského ošetření.

Moderní Psychoterapie byla založena původně jako nedílná součást psychoanalýzy, ale dnes byla upraven a vyvinuta jako v jiných oborech psychologie, např. Gestalt psychologie a kognitivní psychologie.
Nicméně, slovník lékařský termín psychoterapie (al-nafs Ilai-ného) představil Alí al-Tabari (838 do 870), který ocenil úlohu psychologické pomoci pro pacienty sat, který našel výraz v prvním arabské lékařské encyklopedii s názvem Paradise moudrosti.

V současné léčebné účely by mělo být rozděleno do toho, co je populárně známé jako psychoterapie, dvě výrazně liší oblastí – psychologická terapie a psychosociální podporu. Psychoterapie v pravém slova smyslu, je metodou volby v léčbě neurotických poruch (v současnosti klasifikuje jako úzkostné poruchy) a poruchy osobnosti. Psychosociální pomoci je „podpora“ – pokud je tam definován (dle MKN-10 a DSM-IV) nemoci nebo poruchy, ale stále budete potřebovat nějakou pomoc. Psychoterapie podle zákona může vést pouze k kvalifikované osoby, a psychosociální podporu prakticky každý, kdo je co-vlastnictví – nejzřetelněji roli psychologů hrát tady, socjoterapeuci, pedagogové, lékaři se zkušenostmi v psychoterapii atd..

Cíle psychoterapie jsou většinou zaměřeny na změnu chování a postoje pacienta, jakož i rozvoj emoční kompetence, jako je zvýšení úrovně sebeovládání, zvládání svůj strach a stres, zlepšovat vlastní-úcta, zlepšení schopnosti vytvářet pouta spolupráce a komunikace s životním prostředím, nebo také zlepšit jejich vlastní motivace jednat.

Comments: 0

Leave a Reply