Do psychiatry, psychologa Czy psychoterapeuta? – Kurier Wileński

09.06.12 / Psychoterapie / Author:
Tags: , , , ,

„Já już dlužím ne wytrzymam! Dzieciak doprowadza mnie do szału! Maz się uwziął, žeby mnie wkurzać. W domu ciągłe awantury z lodyhy powodu. Byly mnie glow, po nocach ne přispět, żyję w ciągłym stresu! W pracy szef tylko patrzy jak mi dopéci! Co ja mam z tim wszystkim zrobić?! – Jedním tchem wyrzuciła z Siebel Katarzyna nerwowo odpychając filiżankę z herba.

Sąsiadka spojrzała na ní ze współczuciem i wyłapując chwilę ciszy w tyradzie Katarzyny, delikátní wtrąciła:

– Může powinnaś z tim wszystkim pójść do psychologa?

– Coooo? – Twarz Katarzyny wyrażała zkraje zaskoczenie. – Já do Ciebie jak do człowieka! Opowiadam co mi Lezyne na SERCO! A ty mi sugerujesz, że jestem walnięta?

Chwilę potem za Katarzyna z impetem zatrzasnęły się drzwi.

Czy reakcja Katarzyny byla uzasadniona? Co sprawiło, że poczuła się urażona? Czy naprawdę sąsiadka sugerowała jí, že jest nemocná psychicznie?

Mimo Wprost niewiarygodnego postępu naukowe-technicznego i znacznych zmianami Społecznych, jejichž świadkami byliśmy w ciągu ostatních lat, se jeszcze dziedziny, zetknięcie się z kterymi budzi niepokój i nieufność. Jedním z takovıch zjawisk jest psychologie. Częstokroć wszystko co się zaczyna na „psycho-“ brzmi zastraszająco, kojarzy się z nemoci psychiczną. A tím czasem Psyche, psychika to jest termin używany przez starożytnych Greków znaczący duszę lub sama jistoty Zycie. Więcej lze powiedzieć, że psychologie to nauka o duszy, o Zycie, o Prawo rządzących ludzie jako jistotami posiadającymi duszę.

Wiel osobám psychoterapie kojarzy się z seansem Kaszpirowskiego, Kiedy od patrzenia na świdrującego oczami z ekranu telewizora FaceTime, Goja się rány, a karmiącym matkou zwiększa się ilość mleka. Niektórzy Myla psychoterapie z tajemniczymi zabiegami różnego rodzaju wróżbitów, szamanów, zaklinaczy albo „odczepianiem obcych Bytów“ przez parapsychologów Czy různé Masca znawców ezoteryki. Wszystkie te zjawiska maja niewiele wspólnego z psychologie. No może to, że ludzie szukający pomocy u „cudotwórców“, często pragną rozwiązać sve problemy Natura psychicznej, a osoby parające się každý z těch Zaječí Czas Są niezłymi znawcami mechanizmów kierujących ludzką naiwnością. Gorze jest u těch „specjalistów“ že znajomością mechanizmów psychicznych pomagających człowiekowi rozwiązać jego problemy.

Kim więcej powinien być specjalista pomagający człowiekowi w zmaganiach z jego Psyche? Psychiatra? Psycholog? Czy psychoterapeuta? Wielu używa tych pojęć zamiennie. Spróbujmy więcej wyjaśnić, kim jest psycholog, co dělá psychiatra i czym się od nich obu různí psychoterapeuta.

Czym psycholog různí się od psychiatry? Na Litwie ne mámy jeszcze tradycji korzystania z pomocy psychologicznej Czy psychoterapeutycznej. Wciąż jeszcze dla wielu osób pierwszy skojarzenie ze słowem „psycholog“ jest równoznaczne že słowem „psychiatra“. Totéž propozycję wizyty u psychologa traktują jako sugestię, że se niespełna rozumu, chorzy psychicznie Czy też na týle nieudolni, że ne trefit rozwiązać swoich problemów samodzielnie. Na psychologów proponujących sve usługi w szkoły, szpitalu, Przychodnia reaguje się nieufnością, starając się unikać kontaktowe z człowiekiem, ze které nawet Krótki kontakt może zaowocować etykietką „psychola“ i „wariackimi papíry“. Taka reakcja najczęściej wynika z niewiedzy, czym jest psychologie i kim jest psycholog.

Psycholog i psychiatra przed wszystkim různí się swoim wykształceniem. Psycholog to specjalista posiadający wykształcenie uniwersyteckie w stopni magistra psychologii. Psychiatra – lekarz, který po ukończeniu Studiów medycznych zdobył specjalizację w dziedzinie psychiatrii. Dla osób zwracających się do każdego z těch specjalistów ważna jest ta różnica, że ​​psychiatra pošádá Prawo wypisywania recept na Leki, a psycholog – ne.

Kim jest iw jaki zpusob pomaga psychiatra? psychiatra to przed wszystkim lekarz, který w trakce ogólnych Studiów medycznych zdobył wiedzę z zákresu wielu dyscyplin medycznych: neurologii, kardiologii, gastroenterologii, dermatologii ITP. Psychiatra diagnózu zaburzenia psychiczne Zgodnie z Międzynarodowe klasyfikacją chorob psychicznych, zajme się rozpoznawaniem i leczeniem wszystkich chorob mających podloží psychiczne. Psychiatra diagnóze i leczy wszystkie zaburzenia psychiczne, ale najczęściej mě do czynienia z osobami o sílí zaburzonej Psychic, nemocnými psychicznie, osobami psychotycznymi. Najchętniej stosowaną przez psychiatrów metody leczenia Są Leki. Czas Štós się metody biologiczne (np. leczenie światłem depresji sezonowej).

Kim jest i w jaki zpusob pomaga psycholog? Na Litwie w trakce Studiów psychologicznych wybiera się z regule jakąś specjalność, na przykład psychologie kliniczna, psychologie wychowawcza, psychologie szkolna, psychologie Organizacja, psychologie zdrowia Czy psychologie kryminalna. Každý specjalizacja okres zákres kompetencji, które się nabywa. Do wykonywania některých czynności zawodowych, na przykład stosowania některých testów psychologicznych, potrzebne Są dodatkowe uprawnienia i licencjata. Psycholog bada właściwości funkcji psychicznych człowieka: właściwości intelektu, proces rozumowania (na przykład spójność i ukierunkowanie rozumowania), Pamięć, Uwagi, Wole i inne. Psycholog okres też właściwości osobowości człowieka (ekstrawersję, intrawersję, poczucie własnej wartości, umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktowe Społecznych i inne). Działalność psychologa polega na diagnóze psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, na udzielaniu pomocy psychologicznej. Psycholodzy ne zajmują się wyłącznie problémy zdrowia psychicznego.

Wiel psychologów w zależności od uzyskanej specjalizacji, pracuje w szkoły, Przedszkole, różnego rodzaju firmách, najczęściej w takovıch Dział jak marketing, bádání rynku, Dział zarządzania zásobami ludzkimi (coś w rodzaju dawnego Dział kádru), bankách, Agencja Reklamowa. Psychologowie Są zatrudniani przez Służby mundurowe: Wojska, Policji, slużby więzienną oraz stráž požární. Psychologów můžeme spotkać w szpitalach ne tylko na oddziałach psychiatrycznych, ale również na dziecięcych, onkologicznych, kardiologicznych, neurologicznych, w Rehabilitacji.

Do psychologa ludzie zwracają się w przypadku problemów osobistych, konfliktów w rodzinie, w pracy, w Momence trudnych sytuacji życiowych, kryzysów. Psycholog pomaga poprzez rozmowę, konsultację.
Kim jest psychoterapeuta? psychoterapeuta to jeszcze jeden specjalista, ze které může się zetknąć człowiek poszukujący pomocy psychologicznej. Psychoterapeuti może być lekarz psychiatra lub psycholog, Czas pracownik socjalny, který po ukończeniu Studiów Wyższa ukończył trwający ne mniej niž trzy lať kurs psychoterapii. Obecnie istnieje Wiele szkoły psychoterapeutycznych: psychoanalityczna, psychodynamiczna, terapie systemowa, terapie gesztalt, terapie poznawcza, terapie egzystencjalna i inne. Psychoterapie jest stosowana w leczeniu większości zaburzeń psychicznych jak również w leczeniu některých chorob somatycznych (czyli dotyczących cialis, fizycznych). Osobou zdrowia psychicznie psychoterapeuta pomaga lepí poznać sve Świat Wewnętrznych, uświadomić dotąd nieznane jim mechanismy psychiczne rządzące jejich życiem, przeanalizować przyczyny problemów.

psychoterapeuta leczy rozmową. Jeżeli psychoterapeuti jest lekarz psychiatra, może on stosować Leki. Od konsultacji psychologicznej psychoterapie może się różnić tím, że jest to proces bardziej długotrwały (może trwać nawet Kilkis lat) i tím, że podczas psychoterapii Są poruszane i analizowane głębsze przyczyny zaburzeń i problemów psychicznych klienta.

Kiedy do psychiatry, a Kiedy do psychologa? Jeśli wydaje się nam, że codzienność nas przerasta, jeżeli odczuwamy niepokój, pogorszenie stanu zdrowia, jesteśmy niezadowoleni z Siebel, czujemy się nieswojo, wyobcowani, jesteśmy smutný, ne mámy síly i Checa zajmować się czymś co nás przedtem interesowało, zaczynamy mieć problemy z koncentracją , czujemy zmęczenie nawet wówczas, Gdy ne jesteśmy przepracowani, denerwuje nas stále więcej rzeczy, mámy częste zmianami nastrojów, Jeśli wydaje się nam, że relacje z bliskimi ostatními znacznie się pogorszyły, przeżyliśmy ztráty bliskiej osoby lub rozwód i wydaje się nam, że ne dajemy sobí z tím rady, wart rozważyć wizytę u specjalisty.

Tak naprawdę w przypadku pierwszej wizyty u specjalisty, ne mě decydującego znaczenia, Czy będzie to lekarz psychiatra, psychoterapeuta Czy psycholog.

Każdy z nich przeprowadzi wstępny wywiad, spróbuje określić jistoty problému, z jakim się do niego zwracamy i Zalec jak mámy postępować dál. Najważniejsze jest, byśmy ne zignorowali swoich problemów i potrafili w odpowiednim Czas zwrócić się o pomoc.

Jolanta Masian

psycholog.pl @ gmail.com

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

Comments: 0

Leave a Reply

« | »