ČMPS – O nás

12.10.15 / Psychoterapie / Author:
Tags: ,

Original article

Českomoravská psychologická společnost – ČMPS je dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky registrované jako spolek se sídlem v Praze. Koordinačním orgánem jsou volení členové rady[1].

ČMPS podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů a dalších zájemců o obor. Dbá na uplatňování etických zásad činnosti psychologů, reprezentuje své členy při jednáních s institucemi ČR i se zahraničím a vyjadřuje se k otázkám obecného zájmu. ČMPS je

O historii ČMPS více na stránkách Akademického bulletinu[2].
V roce 1996 získala ČMPS grantovou podporu nadace Open Society Found, díky níž zřídila webové stránky a začala používat e-mailovou poštu. Na adrese projektu Internet Archiv[3] se můžete podívat, jak vypadaly naše stránky kolem roku 2002 (celý archiv[4]).

Informační a poradenský servis

Zaměřujeme se na získávání informací týkající se záležitostí psychologické obce a na jejich rozšiřování členům a dalším zájemcům.

K tomu slouží tyto webové stránky a Čtvrtletní zpravodaj ČMPS.[5]

Vědecká činnost

Samostatnou odbornou činnost vyvíjejí jednotlivé sekce:

 • teoretické a obecné psychologie
 • klinické psychologie
 • pedagogické psychologie
 • vývojové psychologie
 • psychologie zdraví
 • psychologie práce a organizace
 • interkulturní psychologie

a pracovní skupiny pro

 • neuropsychologii
 • náboženskou psychologii
 • soudně znaleckou činnost v opatrovnických věcech
 • terapii pevným objetím
 • raný vývoj dětí
 • testy a testování
 • pozitivní psychologii
 • geropsychologii
 • psychologii krizí a neštěstí
 • výzkum citové vazby
 • politickou psychologii a psychologii demokracie
 • náhradní rodinnou péči,

které pořádají přednášky a semináře.

Odborný časopis

ČMPS vydává odborný recenzovaný časopis s názvem E-psychologie, v elektronické formě, který je dostupný všem zájemcům. Bližší informace naleznete zde.[6]
Webová stránka časopisu.[7]

Konference

Každoročně se koná třídenní konference, tradiční Psychologické dny[8], v jejichž organizačním a programovém zajištění se ČMPS střídá se Slovenskou psychologickou společností při SAV[9].

Kontaktní údaje

Kladenská 48, 160 00 Praha 6, tel. 605100844, e-mail: cmps@ecn.cz[10]

References

 1. ^ členové rady (cmps.ecn.cz)
 2. ^ bulletinu (abicko.avcr.cz)
 3. ^ projektu Internet Archiv (web.archive.org)
 4. ^ celý archiv (wayback.archive.org)
 5. ^ Čtvrtletní zpravodaj ČMPS. (www.cmps.ecn.cz)
 6. ^ zde. (cmps.ecn.cz)
 7. ^ Webová stránka časopisu. (e-psycholog.eu)
 8. ^ Psychologické dny (www.cmps.ecn.cz)
 9. ^ Slovenskou psychologickou společností při SAV (www.psychologia.sav.sk)
 10. ^ cmps@ecn.cz (www.cmps.ecn.cz)

Bing: psychologicka

Comments: 0

Leave a Reply

« | »