Ambulance klinického psychologa | ErgoMedia

14.08.12 / Psychoterapie / Author:
Tags: , , ,

Klinická psychologie
Psychoterapie
Dopravní psychologie v oblasti silniční a letecké dopravy
1. problémové okruhy neuróz
2. psychosomatizácie
3. nácvik komunikačních dovedností
4. zvládání negativních přenosů stresu do zdraví
5. posilování imunitního systému

Činnost psychologické ambulance:
Psychodiagnostika
Psychoterapie
Psychologické programy
Psychodiagnostika
Komplexní klinická psychodiagnostika
Diagnostika schopností pro silniční a leteckou dopravu
Posuzování schopností pro SBS
Vyšetření způsobilosti pro nositele zbrojního pasu
Posuzování způsobilosti pro práci s omamnými látkami
Pracovně-preventivní diagnostiky

Psychoterapie
Individuální
Skupinová
Psychoterapeutické intervence jsou směrovány na pomoc klientovi při zvládání složitých, život zatěžujících situací, pomoc v nesnázích při zvládání stresu, i při řešení problémových osobních vztahů.
Jsou vhodné při neurotických potížích, při zdravotních problémech, jako například poruchy schopnosti relaxace, srdečně-cévní onemocnění, alergické reakce, žaludeční vředy, problémy s nadváhou, nebo potíže s přijímáním potravy, a mnohé jiné další.
Jsou významně nápomocné při získávání komunikačních schopností mezi lidmi.

Psychoterapie působí jako léčebná metoda, ale i jako preventivní aktivita. Doporučuje se jako rekondiční aktivita, např. pro lidi pracující pod časovým tlakem, při činnostech s vysokými nároky na dlouhodobější koncentraci, nebo pracujících v podmínkách vyžadujících intenzivní kontakt s klienty, v různých manažerských funkcích a pod.
Psychoterapeutické programy

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Relaxační a symbolická psychoterapie

Hypnoterapie

Katatýmno-imaginativní psychoterapie

Symbolterapia

asertivitou proti stresu:
Napomáhá ujasnit si individuální zdroje stresů a osvojit si základní dovednosti přiměřeného sebeprosazováním se. Efektivní komunikace, řešení konfliktů, zvládání stresu.

psychoterapie – Google Blog Search

Comments: 0

Leave a Reply

« | »